New Arrivals

Pawty Jane

som899.99
Pawty Animals

Barkweiser

som899.99
Pawty Animals

Tim Pawtons

som899.99
Pawty Animals

Signature Stick

som839.95som1,080.11
Kong

som839.95

som4,202.15

Rope Leash - Olive

som3,001.37som3,601.76
Knotty Pets

som3,001.37

What's Hot?

som539.75

Liver Chops

som719.87som2,701.17
Benny Bully's

som719.87

Everest Cheese Chew

som479.71som2,340.93
This & That

som479.71

PAWZ Rubber Boots

som1,200.19som1,680.50
PAWZ

som1,200.19

Bark Potty | Bark Potty

som3,001.37som12,007.27
Bark Potty

som3,001.37

som1,440.34

som539.75

som479.71

With Love & Fishes Sardine Treats

som899.99som1,560.42
Granville Island

som899.99

Sale

Herring Whole Fish

som918.60som2,449.61
Icelandic+

som1,080.11 som918.60

som960.03

som599.79

som599.79

som899.99

som1,200.19

som719.87

Original Beef Dinner

som2,040.74som3,901.96
Iron Will Raw

som3,901.96

Classic Kong

som599.79som1,020.07
Kong

som599.79

som1,020.07

som359.64 som252.17

som719.87

Pet Cave

som6,003.33som10,206.09
Nooee Pet

som6,003.33

som659.83

Oval Head Slicker Brush

som599.79som659.83
Baxter & Bella

som599.79